اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرآنی مراکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کشور در مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد

برگزاری هشتمین دوره مسابقات قرآنی مراکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کشور در مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد

هشتمین دوره مسابقات قرآنی مراکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی کشور در مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد با حضور دکتر بلندی، رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی و دکتر جعفری معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی-کاربردی برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی تبیین دیدگاهها، شرح وظایف و آشنایی با نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه در واحد استانی یزد

برگزاری کارگاه آموزشی تبیین دیدگاهها، شرح وظایف و آشنایی با نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه در واحد استانی یزد

روز سه شنبه مورخ 17/9/1388 کارگاه آموزشی تبیین دیدگاهها، شرح وظایف و آشنایی با نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی-کاربردی با حضور مهندس کریمی نژاد، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، به میزبانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استانی یزد برگزار گردید

ادامه مطلب