اخبار شیرپوینت - آرشیو

دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌تواند حلقه مفقوده میان ارتباط و دانشگاه و صنعت را پر کند

دانشگاه جامع علمی کاربردی می‌تواند حلقه مفقوده میان ارتباط و دانشگاه و صنعت را پر کند

معاون برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت رابطه صنعت و دانشگاه گفت: دانشگاه جامع علمی و کاربردی می‌تواند حلقه مفقوده میان ارتباط و دانشگاه و صنعت را پر کند.

ادامه مطلب