اخبار

اول تا چهارم شهریور، بازگشایی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام می شود
اول تا چهارم شهریور، بازگشایی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام می شود

اول تا چهارم شهریور، بازگشایی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام می شود

اول تا چهارم شهریور، بازگشایی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام می شود

ادامه مطلب
برگزاری دوره آشنایی با نظام آموزش علمی کاربردی تربیت مدرس در استان یزد
برگزاری دوره آشنایی با نظام آموزش علمی کاربردی تربیت مدرس در استان یزد

برگزاری دوره آشنایی با نظام آموزش علمی کاربردی تربیت مدرس در استان یزد گالری

به گزارش روابط عمومی: با حضور معاون علمی واحد استانی یزد و جمعی از مدرسان پذیرفته شده در فراخوان جذب مدرسان سال ۱۴۰۰ ، دوره آموزشی آشنایی با نظام علمی کاربردی در محل سالن آمفی تاتر واحد استانی برگزار شد

ادامه مطلب
دکتر جعفری : تصویب ۲۵ رشته جدید  در دوره کارشناسی مرتبط با بازار کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد
دکتر جعفری : تصویب ۲۵ رشته جدید در دوره کارشناسی مرتبط با بازار کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

دکتر جعفری : تصویب ۲۵ رشته جدید در دوره کارشناسی مرتبط با بازار کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

دکتر جعفری : تصویب ۲۵ رشته جدید در دوره کارشناسی مرتبط با بازار کار در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

ادامه مطلب
دکتر جعفری: تخصصی بودن رشته‌ها و آموزش‌های مهارتی دو ویژگی متمایز دانشگاه جامع علمی کاربردی است
دکتر جعفری: تخصصی بودن رشته‌ها و آموزش‌های مهارتی دو ویژگی متمایز دانشگاه جامع علمی کاربردی است

دکتر جعفری: تخصصی بودن رشته‌ها و آموزش‌های مهارتی دو ویژگی متمایز دانشگاه جامع علمی کاربردی است

دکتر جعفری: تخصصی بودن رشته‌ها و آموزش‌های مهارتی دو ویژگی متمایز دانشگاه جامع علمی کاربردی است

ادامه مطلب