اخبار شیرپوینت - آرشیو

برگزاری جلسه شورای امور مدرسان واحد استان

برگزاری جلسه شورای امور مدرسان واحد استان

جلسه شورای امور مدرسان واحد استان یزد با حضور اعضاء این شورا در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد در این جلسه پرونده متقاضیان تدریس از نظر سوابق کاری، آموزشی و اجرایی درمرکز علمی کاربردی اردکان با حضور رئیس این مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب