اخبار شیرپوینت - آرشیو

اولین نشست هیات امنای مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری یزد باحضور شهردار و سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان برگزار شد.

اولین نشست هیات امنای مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری یزد باحضور شهردار و سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان برگزار شد.

اولین نشست هیات امنای مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری یزد باحضور شهردار و سرپرست دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد استان برگزار شد.

ادامه مطلب