اخبار شیرپوینت - آرشیو

حضور موفق تیم ورزشهای همگانی دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد ( ملاصدرا ) در دومین جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان مراكز آموزش علمی-کاربردی جهاد كشاورزی كشور

حضور موفق تیم ورزشهای همگانی دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد ( ملاصدرا ) در دومین جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان مراكز آموزش علمی-کاربردی جهاد كشاورزی كشور

حضور موفق تیم ورزشهای همگانی دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد ( ملاصدرا ) در دومین جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان مراكز آموزش علمی-کاربردی جهاد كشاورزی كشور

ادامه مطلب
اطلاعیه

اطلاعیه

سیزدهمین مرحله پذیرش و ثبت‌نام دوره كاردانی علمی‌ـ‌كاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده

ادامه مطلب
اعزام تیمهای ورزشی دانشجویان دختر مراکز آموزش علمی کاربردی استان به اولین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی-کاربردی

اعزام تیمهای ورزشی دانشجویان دختر مراکز آموزش علمی کاربردی استان به اولین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی-کاربردی

اعزام تیمهای ورزشی دانشجویان دختر مراکز آموزش علمی کاربردی استان به اولین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی-کاربردی

ادامه مطلب