اخبار شیرپوینت - آرشیو

انتخاب دانشجوی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد (ملاصدرا) به عنوان دانشجوی نمونه كشوری در چهارمین جشنواره ملی علمی – كاربردی كشور

انتخاب دانشجوی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد (ملاصدرا) به عنوان دانشجوی نمونه كشوری در چهارمین جشنواره ملی علمی – كاربردی كشور

انتخاب دانشجوی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی یزد (ملاصدرا) به عنوان دانشجوی نمونه كشوری در چهارمین جشنواره ملی علمی – كاربردی كشور

ادامه مطلب