اخبار شیرپوینت

گزارش تصویری بازدید دکتر زهتابیان از مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر

گزارش تصویری بازدید دکتر زهتابیان از مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر

به گزارش روابط عمومی: دکتر غلامرضا زهتابیان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی با حضور در استان یزد از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد و ساختمان واحد استانی بازدید کرد. در این بازدید دکتر صدرا ابرقویی و کارشناسان واحد استانی وی را همراهی کردند 

ادامه مطلب
با حضور رئیس هیات سوارکاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح شد: نقش صنعت سوارکاری در توسعه پایدار استان

با حضور رئیس هیات سوارکاری در دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح شد: نقش صنعت سوارکاری در توسعه پایدار استان

دکتر صدرا ابرقویی: توجه بیشتر به آموزشهای مهارتی و تحقیقات کاربردی مورد نیاز سوارکاری، میتواند نقش این صنعت را در توسعه پایدار استان پررنگتر نماید.

ادامه مطلب