اخبار - آرشیو

تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان یزد با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ استان یزد

تفاهم نامه همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان یزد با اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ استان یزد

ادامه مطلب