اخبار - آرشیو

پنجمین جلسه نیاز سنجی آموزش های مهارتی اسب اصل ایران برگزار شد

پنجمین جلسه نیاز سنجی آموزش های مهارتی اسب اصل ایران برگزار شد

پنجمین جلسه نیاز سنجی آموزش های مهارتی اسب اصیل ایرانی با حضور دکتر مرتضی بیطرف مسئول امور جاری واحد استان یزد، دکتر قلی زاده و اعضاء کانون اسب استان یزد در محل مرکز آموزش علمی کاربردی ملاصدرا برگزار شد

ادامه مطلب