اخبار - آرشیو

دومین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی مدرسان مراکز علمی کاربردی

دومین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی مدرسان مراکز علمی کاربردی

دومین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور سرپرست واحد استانی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد در این جلسه، صلاحیت علمی 9 نفر از مدرسان گروه جامعه شناسی، به مدت 150 دقیقه مورد بررسی کامل قرار گرفت.

ادامه مطلب