اخبار - آرشیو

آغاز برگزاری مانور آزمون متمرکز نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت غیرحضوری(برخط)
آغاز برگزاری مانور آزمون متمرکز نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت غیرحضوری(برخط)

آغاز برگزاری مانور آزمون متمرکز نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت غیرحضوری(برخط)

آغاز برگزاری مانور آزمون متمرکز نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت غیرحضوری(برخط)

ادامه مطلب
دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند

دانشگاه جامع علمی کاربردی باید دنبال نیازآفرینی باشد/۴۲ درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند

ادامه مطلب
مهلت ثبت نام و دریافت آثار هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شد
مهلت ثبت نام و دریافت آثار هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شد

مهلت ثبت نام و دریافت آثار هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شد

مهلت ثبت نام و دریافت آثار هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه تا پایان دی ماه سال جاری تمدید شد.

ادامه مطلب
درخشش کارمندان دانشگاه  علمی کاربردی واحد استان  یزد در مسابقات قهرمانی ورزش کارمندان دولت در یزد
درخشش کارمندان دانشگاه علمی کاربردی واحد استان یزد در مسابقات قهرمانی ورزش کارمندان دولت در یزد

درخشش کارمندان دانشگاه علمی کاربردی واحد استان یزد در مسابقات قهرمانی ورزش کارمندان دولت در یزد

درخشش کارمندان دانشگاه علمی کاربردی واحد استان یزد در مسابقات قهرمانی ورزش کارمندان دولت در یزد

ادامه مطلب