موافقت با تدریس مدرسان متقاضی رشته های آرایش و پیرایش دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۷ کد : ۳۷۵۴۲ اخبار
موافقت با تدریس مدرسان متقاضی رشته های آرایش و پیرایش دانشگاه جامع علمی کاربردی
موافقت با تدریس مدرسان متقاضی رشته های آرایش و پیرایش دانشگاه جامع علمی کاربردی

پرونده تعدادی مدرس متقاضی تدریس رشته های آرایش و پیرایش دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد  بررسی و تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با توجه به اهمیت بکارگیری مدرسان خبره و تجربی در رشته های علمی کاربردی، شناسایی خبرگان و اعتبار بخشی به آنها بطور مستمر در دستور کار مرکز امور مدرسان و هیأت ممیزه دانشگاه قرار گرفته است در همین راستا با تشکیل کمیته علمی – تخصصی آرایش و پیرایش هیأت ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی، صلاحیت تدریس هشت نفر متقاضی تدریس خبرگی/تجربی مورد تایید این هیأت قرار گرفت. 


( ۲ )

نظر شما :