در نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد و دانشگاه یزد بررسی شد: راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی و کارآفرینی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی

۰۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۵ کد : ۳۷۶۷۶ اخبار
در نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد و دانشگاه یزد بررسی شد: راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی و کارآفرینی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی
در نشست مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد و دانشگاه یزد بررسی شد: راهکارهای توسعه آموزش های مهارتی و کارآفرینی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی

سومین جلسه مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد با دانشگاه یزد به منظور توسعه آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی و ترویج فرهنگ مهارت آموزی بین دانشجویان و دانش‌آموختگان برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد، با حضور رئیس و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی یزد با معاون پژوهش، مدیر امور فناوری و رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یزد جلسه مشترکی با هدف بررسی محورهای همکاری طرفین برگزار شد.

گفتنی است تدوین تک پودمان های مهارتی مورد نیاز کسب و کارهای نوظهور و فناوری های نوین، احصاء نیازهای آموزشی مهارتی مورد نیاز استان یزد، استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و همکاری در سنجش صلاحیت حرفه ای از جمله زمینه های مشترک همکاری دو طرف خواهد بود


نظر شما :