اخبار شیرپوینت - آرشیو

سومین جلسه مسئولین فرهنگی دانشجوئی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد

سومین جلسه مسئولین فرهنگی دانشجوئی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد

سومین جلسه مسئولین فرهنگی دانشجوئی مراکز آموزش علمی-کاربردی استان یزد روز چهارشنبه مورخ 20/3/1388 به میزبانی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر با حضور کارشناس فرهنگی دانشجویی واحد استانی تشکیل گردید.

ادامه مطلب