اخبار

تمدید مهلت ثبت نام و اعلام اصلاحات جدید رشته‌ محل های دوره کارشناسی (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام شد
تمدید مهلت ثبت نام و اعلام اصلاحات جدید رشته‌ محل های دوره کارشناسی (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام شد

تمدید مهلت ثبت نام و اعلام اصلاحات جدید رشته‌ محل های دوره کارشناسی (ناپیوسته) دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام شد

ادامه مطلب
کارشناس پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد بعنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد.
کارشناس پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد بعنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد.

کارشناس پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد بعنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد. گالری

کارشناس پژوهش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد بعنوان پژوهشگر برتر استان انتخاب شد.

ادامه مطلب
آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰
آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰

آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰

آغاز ثبت نام پذیرش دوره کارشناسی «ناپیوسته» دانشگاه جامع علمی کاربردی بهمن ماه سال ۱۴۰۰

ادامه مطلب
دکتر عباسعلی جعفری رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان یزد در پیامی فرا رسیدن ۱۶ آذر  روز دانشجو را تبریک گفت
دکتر عباسعلی جعفری رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان یزد در پیامی فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو را تبریک گفت

دکتر عباسعلی جعفری رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان یزد در پیامی فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو را تبریک گفت

دکتر عباسعلی جعفری رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان یزد در پیامی فرا رسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو را تبریک گفت

ادامه مطلب
برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیاز به یک بازنگری اساسی در راستای رفع نیاز بازار کار دارد

برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیاز به یک بازنگری اساسی در راستای رفع نیاز بازار کار دارد

برنامه های درسی و آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیاز به یک بازنگری اساسی در راستای رفع نیاز بازار کار دارد

ادامه مطلب