آرشیو اخبار

گزارش تصویری(1) از بازدید ریاست و کارشناسان واحد استانی از کارگاه جواهر سازی استان

گزارش تصویری(1) از بازدید ریاست و کارشناسان واحد استانی از کارگاه جواهر سازی استان

به گزارش روابط عمومی:ریاست و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی از کارگاه جواهر سازی استان یزد بازدید و ظرفیت های این حرفه را در خصوص راه اندازی مرکز علمی کاربردی جواهر سازی بررسی کردند

ادامه مطلب
گزارش تصویری(2) از بازدید ریاست و کارشناسان واحد استانی از کارگاه جواهر سازی استان

گزارش تصویری(2) از بازدید ریاست و کارشناسان واحد استانی از کارگاه جواهر سازی استان

به گزارش روابط عمومی:ریاست و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی از کارگاه جواهر سازی استان یزد بازدید و ظرفیت های این حرفه را در خصوص راه اندازی مرکز علمی کاربردی جواهر سازی بررسی کردند

ادامه مطلب