آرشیو اخبار

به مناسبت فرا رسیدن حماسه 9 دی نمایشگاه عكس «بصیرتی حسینی، سعادتی ابدی» در مركز علمی كاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری افتتاح گردید.

به مناسبت فرا رسیدن حماسه 9 دی نمایشگاه عكس «بصیرتی حسینی، سعادتی ابدی» در مركز علمی كاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری افتتاح گردید.

نمایشگاه عكس «بصیرتی حسینی، سعادتی ابدی» به مناسبت روز 9 دی؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در مركز علمی كاربردی دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد افتتاح گردید.

ادامه مطلب