برگزاری دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو در مرکز آموزش علمی کاربردی جواد الائمه

برگزاری دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو در مرکز آموزش علمی کاربردی جواد الائمه

برگزاری دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو در مرکز آموزش علمی کاربردی جواد الائمه
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۴ کد : ۴۸۲۴۹ اخبار
برگزاری دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو در مرکز آموزش علمی کاربردی جواد الائمه
برگزاری دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو در مرکز آموزش علمی کاربردی جواد الائمه

به گزارش روابط عمومی: جلسه برنامه ریزی نهایی برگزاری دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو با حضور رئیس گروه برنامه ریزی آموزش شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی دانشگاه علمی - کاربردی استان یزد، مسئول آموزش اداره کل راه آهن استان یزد و سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی جوادالائمه (ع) یزد در محل واحد استانی یزد برگزار شد.

در این جلسه خانم ایمانی رئیس گروه برنامه ریزی آموزش شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان تدوین کننده دوره کاردانی فنی راهبری لوکوموتیو در سخنانی اظهار داشت: راه آهن جمهوری اسلامی ایران بعنوان دستگاه متقاضی با توجه به نیاز کارکنان اجرائی این شرکت به آموزش مهارتی، دانشگاه جامع علمی-کاربردی را انتخاب نموده است تا در سطح کشور دوره های مورد نیاز را با تعامل خوبی که برقرار شده است و با استفاده از امکانات بسیار خوبی که در مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی سراسر کشور و برخی از مراکز آموزش علمی-کاربرد منتخب وجود دارد برگزار نماید.

در ادامه مهندس حیدری معاون علمی واحد استان نیز اظهار داشت: تعامل و همکاری بین دانشگاه جامع علمی-کاربردی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی که از یک سال پیش شروع شده و می‌تواند به عنوان یکی از بارزترین نمونه های آموزش مهارتی در محیط کار تلقی شده و برای دیگر دستگاه های اجرائی الگوی مناسبی باشد.

این دوره که بنا به نیاز شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و توسط متخصصین آن شرکت تدوین شده است با توجه به هماهنگی های انجام شده و با همکاری چند مرکز آموزش علمی-کاربردی معین در چند استان خاص از جمله یزد و از بهمن سال جاری برگزار خواهد شد، که مرکز جوادالائمه (ع) یزد یکی از این مراکز منتخب در سطح کشور است.

در ادامه بازدیدی از امکانات مجموعه آموزش اداره کل راه آهن یزد و مرکز آموزش علمی-کاربردی جوادالائمه (ع) یزد صورت گرفت.


نظر شما :