گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی

گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی
۱۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۳ کد : ۴۷۹۸۲ اخبار
گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی
گزارش تصویری از برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کار آفرینی

( ۱ )

نظر شما :