بازدید رئیس واحد استانی از ساختمان جدید مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

بازدید رئیس واحد استانی از ساختمان جدید مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

۰۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۸ کد : ۴۴۳۵۴ اخبار
بازدید رئیس واحد استانی از ساختمان جدید مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی
بازدید رئیس واحد استانی از ساختمان جدید مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی

به گزارش روابط عمومی: دکتر محمد صالح احمدی رئیس واحد استانی به همراه کارشناسان واحد استانی و رئیس مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی از ساختمان جدید و در حال ساخت مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی بازدید کردند.


نظر شما :