برگزاری کارگاه باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

برگزاری کارگاه باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۷ کد : ۴۳۰۵۷ اخبار
برگزاری کارگاه باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزاری کارگاه باز آموزی قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارگاه باز آموزی مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه با حضور رئیس و کارشناسان آموزش واحد استانی و همچنین با حضور کارشاسان آموزش مراکز علمی کاربردی برگزار شد.


نظر شما :