شایستگی ها، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت حضور در کارگروه های تخصصی تائید صلاحیت مدرسان حق التدریس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان یزد

شایستگی ها، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت حضور در کارگروه های تخصصی تائید صلاحیت مدرسان حق التدریس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان یزد

۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۳ کد : ۴۱۲۴۵ اخبار

( ۱ )

نظر شما :