ابلاغ دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسین مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

ابلاغ دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسین مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

۰۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۷:۰۷ کد : ۳۹۴۸۰ اخبار
ابلاغ دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسین مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر علیرضا دبیرنیا مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسین مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی را ابلاغ کرد. مفاد این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد: 

الف- ضرورت پرداخت مالیات مدرسان توسط مراکز:

1- مطابق تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، الحاقی 1396، «در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هرگونه پرداخت، مالیات متعلقه را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلقه خواهند بود». بنابراین حق­التدریس مدرسان مراکز علمی کاربردی، مشمول مالیات تکلیفی به نرخ مقطوع ده درصد مبلغ حق­التدریس است.

2- در صورت انعقاد قرارداد پژوهشی با مدرسین، حق­التحقیق و حق پژوهش مطابق تبصره 2 همین ماده، مشمول مالیات به نرخ پنج درصد است.

3- معافیتِ سالیانه مالیاتی (موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم) در مورد مالیات مدرسان لحاظ نخواهد شود و هیچ نهاد و ارگان دولتی یا خصوصی نیز از آن مستثنی نیست.

ب- ضرورت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مدرسان توسط مراکز:

1- نظر به این که مراکز آموزشی علمی کاربردی بر اساس تعاریف مذکور در ماده 4 قانون کار و ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، مشمول عنوان «کارگاه» قرار می­گیرند؛ و نیز بر اساس همان قوانین، مدرسانی که در مراکز مزبور مشغول تدریس هستند، مشمول عنوان «کارگر» یا «بیمه­شده» واقع می­شوند، بنابراین مراکز علمی کاربردی، بنا به تکلیف قانونی ناشی از قوانین مزبور از جمله ماده 148 قانون کار و مواد 28، 30 و 36 قانون تأمین اجتماعی، باید حق بیمه متناظر با حق­التدریس مدرسان را طبق تشریفات قانونی به تأمین اجتماعی بپردازند.

2- شیوه محاسبه در مورد مدرسین تمام وقت و نیمه­وقت با مشکلی مواجه نیست و بر اساس رابطه قراردادی و میزان حضور یا خدمت آنها صورت می­گیرد. در مورد مدرسینِ حق­التدریس، می بایست مجموع ساعات تدریس آنها در طول یک ماه محاسبه و بر اساس آن، تعداد روز کاری مشخص می گردد. (به ازای هر 8 ساعت یک روز)

بنابراین حق بیمه مدرسان، متناسب با حق­التدریس پرداختی به آنها خواهد بود و به همین میزان باید به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت­گردد. بدین ترتیب، میزان پرداختی حق بیمه مدرسان به عنوان سوابق بیمه­ای آنها در نظر گرفته می­شود.

3- در مورد مدرسانی که در یکی از صندوق­های بازنشستگی، بیمه شده و دفترچه بیمه دارند، در صورتی که بیمه تأمین اجتماعی باشند، بازهم مطابق ماده 34 قانون تأمین اجتماعی، حق­التدریس آنها در مراکز علمی کاربردی مشمول پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی خواهد بود. لیکن در صورتی که عضو صندوق دیگری غیر از صندوق تأمین اجتماعی باشند، بابت حق­التدریس خود مشمول پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی نخواهند بود.

4- عدم پرداخت حق بیمه مدرسان توسط مراکز، نه تنها تکلیف قانونی مراکز را در مقابل مدرسان و سازمان تأمین اجتماعی برطرف نمی­کند بلکه علاوه بر آن، موجب تعلقِ جریمه و تعهد اضافی برای مراکز خواهد بود.

#علمی_شو_کاربردی_شو

 


( ۱ )

نظر شما :