بازدید دکتر احمدی از روند برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز

بازدید دکتر احمدی از روند برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز

۱۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۴ کد : ۳۹۱۱۱ اخبار
بازدید دکتر احمدی از روند برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز

به گزارش روابط عمومی: رئیس واحد استانی بهمراه کارشناسان واحد استانی از روند برگزاری امتحانات مراکز آموزش علمی کاربردی استان با هدف سنجش و ارتقاء کیفیت برگزاری آزمون های پایان ترم بازدید کردند.

 گفتنی است : در این بازدیدها گروه های تخصصی متشکل از کارشناسان واحد استانی ضمن بررسی جنبه های مختلف برگزاری امتحانات پایان ترم مراکز از جمله شرایط فیزیکی محل برگزاری آزمون ها و رعایت قوانین و مقررات طبق دستور العمل های مربوطه نسبت به تکمیل فرم های ارزش یابی امتحانات مراکز اقدام نمودند.


نظر شما :