اولین جلسه مدیران آموزش مراکز علمی کاربردی استان یزد در سال جدید با محوریت مسائل حوزه نظام وظیفه برگزار شد

اولین جلسه مدیران آموزش مراکز علمی کاربردی استان یزد در سال جدید با محوریت مسائل حوزه نظام وظیفه برگزار شد

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۱ کد : ۳۸۴۸۲ اخبار
اولین جلسه مدیران آموزش مراکز علمی کاربردی استان یزد در سال جدید با محوریت مسائل حوزه نظام وظیفه برگزار شد
اولین جلسه  مدیران آموزش مراکز علمی کاربردی استان یزد در سال جدید با محوریت مسائل حوزه نظام وظیفه برگزار شد

اولین جلسه مدیران آموزش مراکز علمی کاربردی  در سال جدید با حضور مسئولین نظام و وظیفه استان و کارشناسان واحد استانی برگزار شد

در این جلسه سرگرد دهقان و و سرگرد رضائی از معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی   کلیه بخشنامه های جدید و مسائل مرتبط با دوره خدمت سربازی دانشجویان را ارائه دادند

در این جلسه همچنین مواردی توسط کارشناسان واحد استانی در خصوص گسترش دوره ها ، بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه هم آوا ، مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت


نظر شما :