نشست ارائه فرصت‌های همکاری دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان یزد با دانشگاه یزد

۲۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۱ کد : ۳۸۳۹۹ اخبار
نشست ارائه فرصت‌های همکاری دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان یزد با دانشگاه یزد
نشست ارائه فرصت‌های همکاری دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان یزد با دانشگاه یزد

به گزارش روابط عمومی: پیرو تفاهم‌نامه منعقدشده مابین دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و دانشگاه یزد؛ اولین نشست ارائه فرصت‌های همکاری با دانشگاه جامع علمی - کاربردی در دانشگاه یزد برگزار شد. در این نشست دکتر محمدصالح احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد، دکتر دوست‌حسینی رئیس دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه یزد و کارشناسان واحد استانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی و نمایندگان دفاتر ارتباط صنعت با دانشگاه در دانشکده‌ها و گروه‌های مستقل دانشگاه یزد و مدیران شرکت‌های فناور در دانشگاه یزد برگزار گردید.در ابتدایی این نشست دکتر محمدصالح احمدی به معرفی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رسالت، مأموریت و اهداف آن پرداخت. وی در ادامه به زمینه‌های بالقوه همکاری با دانشگاه یزد در دانشگاه جامع علمی کاربردی همچون اجرای تک‌پودمان‌ها توسط شرکت‌های فناور موجود در دانشگاه یزد و حوزه‌های دیگر اشاره کرد.


نظر شما :