حضور سرپرست دفتر گسترش ، مدیر کل اداره امور مالی و مشاور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد استانی یزد

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۷۱۶ اخبار
حضور سرپرست دفتر گسترش ، مدیر کل اداره امور مالی و مشاور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد استانی یزد
حضور سرپرست دفتر گسترش ، مدیر کل اداره امور مالی و مشاور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در واحد استانی یزد
به گزارش روابط عمومی: در جلسه ای که با حضور دکتر احمدی رئیس واحد استانی ،مهندس معصومیان سرپرست دفتر گسترش، مهندس قادر زاده مدیر کل اداره امور مالی و خانم مهدوی مشاور حقوقی دانشگاه و همچنین کارشناسان و رؤسای مراکز وابسته واحد استانی برگزار شد مسائل و مشکلات مراکز وابسته در حوزه مالی ، حقوقی و گسترش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

نظر شما :