دومین جلسه رؤسای مراکز علمی کاربردی در سال جاری برگزار شد

۲۵ تیر ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۷۰۶ اخبار
دومین جلسه رؤسای مراکز علمی کاربردی در سال جاری برگزار شد
دومین جلسه رؤسای مراکز علمی کاربردی در سال جاری برگزار شد
به گزارش روابط عمومی: دومین جلسه رؤسای مراکز آموش علمی کاربردی در سال جاری با حضور رئیس و کارشناسان واحد استانی در محل واحد استانی برگزار شد


نظر شما :