تشکیل 17 کارگروه تخصصی به منظور بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تدریس

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۷۰۰ اخبار
تشکیل 17 کارگروه تخصصی به منظور بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تدریس

به گزارش روابط عمومی: به منظور تامین مدرسان مهارتی مراکز آموزش علمی کاربردی استان یزد، پس از نیاز سنجی به عمل آمده فرایند پذیرش مدرسان در قالب فراخوان سراسری جذب در بهمن ماه سال 1395 که از طریق رسانه های گروهی استان ، اطلاع رسانی شد، آغاز گردید.

 در این فراخوان 380 نفر شرکت کردند که پس از بررسی شرایط اولیه مشتمل بر سن، سابقه کار و رشته تحصیلی متقاضی ، 205 نفر حائز شرایط بودند.

به منظور بررسی صلاحیت علمی متقاضیان تدریس، 17 کارگروه تخصصی پیش بینی و پس از تصویب در هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی و مدرسین دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد جلسات تخصصی آغاز شد.

شایان ذکر است تاکنون کارگروه های علمی تخصصی نساجی، فرش، کشاورزی، صنایع غذایی، پزشکی، دارو سازی، حقوق، مدیریت  و حسابداری  تشکیل شده است و صلاحیت علمی 51 نفر از متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته است

توانایی تدریس، مهارت های فنی وتجربی ، سوابق علمی پژوهشی ، دوره های آموزشی گذرانده شده ، تسلط به زبان انگلیسی و کسب مقام و افتخارات علمی ازجمله مواردی است که در این کارگروه ها مورد ارزیابی قرار میگیرد .


نظر شما :