اولین جلسه رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان یزد برگزار شد

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۶۹۰ اخبار
اولین جلسه رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان یزد برگزار شد
اولین جلسه رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان یزد برگزار شد
به گزارش روابط عمومی: اولین جلسه رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی واحد استان یزد در سال جدید با حضور ریاست و کارشناسان واحد استانی برگزار شد
 

نظر شما :