شروع فرآیند بررسی اولیه وضعیت متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۶۸۰ اخبار
شروع فرآیند بررسی اولیه وضعیت متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد
شروع فرآیند بررسی اولیه وضعیت متقاضیان تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد

به گزارش روابط عمومی:جلسه شروع فرآیند بررسی اولیه وضعیت متقاضیان تدریس علمی-کاربردی استان مطابق دستور العمل فرآیند جذب با حضور رئیس و کارشناسان واحد استانی برگزار شد

در این فراخوان جذب متقاضیان تدریس علمی-کاربردی استان که بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته ؛ قریب 400 نفر ثبت نام کرده اند . درخواست متقاضیان ؛ برمبنای شرایط اولیه (شامل سن، رشته تحصیلی وسابقه کار) مورد بررسی قرار گردید.

لازم به ذکر است پس از فرآیند بررسی اولیه حائزین شرایط به کمیته منتخب استانی جهت مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.


نظر شما :