آموزش های کوتاه مدت و تک پودمان راهی برای مهارت افزایی واشتغالزایی

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۶۷۱ اخبار
آموزش های کوتاه مدت و تک پودمان راهی برای مهارت افزایی واشتغالزایی
آموزش های کوتاه مدت و تک پودمان راهی برای مهارت افزایی واشتغالزایی

آموزش های کوتاه مدت و تک پودمان راهی برای مهارت افزایی واشتغالزایی  

کمیسیون برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی استان یزد با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی یزد - نماینده استانداری - مدیر کل اداره تعاون رفاه و کار امور اجتماعی - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان- نماینده اتاق بازرگانی و اتاق اصناف - رئیس شرکت های صنعتی استان و  همچنین رؤسای مراکز آموزش علمی کاربردی یزد در محل واحد استانی  برگزار شد

در این جلسه دکتر احمدی رئیس واحد استانی با تاکید بر ضرورت رفع خلاء مهارتی دانش اموختگان دانشگاه ها خواستار همکاری همه دستگاه های مرتبط در این زمینه شد و در ادامه این جلسه اولویت های آموزشی مهارتی استان یزد مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است  تک پودمان های مهارتی بسته ای آموزشی است که با هدف آموزش توانمندی های یک شغل  توسط مراکز آموزش علمی کاربردی دستگاها متقاضی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین واجرا میشود.


نظر شما :