بازدید دکتر احمدی از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای تفت

۲۹ دی ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۶۵۵ اخبار
بازدید دکتر احمدی از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای تفت
بازدید دکتر احمدی از مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای تفت
به گزارش روابط عمومی: در ادامه بازدید های ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد ار مراکز آموزش علمی کاربردی در استان، از امکانات و فضای آموزشی و محل برگزاری امتحانات مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای تفت و بازدید بعمل آوردند.نظر شما :