دکتر محمد صالح احمدی:تربیت افراد متخصص و ماهر از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه پایدار است

۲۶ آبان ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۶۳۲ اخبار
دکتر محمد صالح احمدی:تربیت افراد متخصص و ماهر از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه پایدار است
دکتر محمد صالح احمدی:تربیت افراد متخصص و ماهر از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه پایدار است

به گزارش روابط عمومی: دکتر محمد صالح احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد در گزارشی تربیت افراد متخصص و ماهر را از عوامل کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه پایدار دانست و اظهار داشت یکی از شروط  مهم موفقیت در توسعه بخشهای مختلف، برنامه ریزی دقیق در حوزه تأمین و آموزش منابع انسانی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان درادامه با تبیین اهداف آموزشهای علمی ـ کاربردی اظهار داشت آموزش های علمی کاربردی،آموزشهایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت، بهنگام کردن و ارتقای سطح دانش شاغلان، افزایش بهره وری، رشد استعدادهای بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون، انجام می شود تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند.

دکتر احمدی تصریح کرد: در نظام آموزش علمی کاربردی بیشترین تمرکز بر روی آموزش نیروهای کاردان و کارشناس در حوزه های مهارتی است. همچنین آموزش های تكمیلی بین سطوح تحصیلی به صورت تک پودمان های مصوب امکان  ارتقای سطح دانش فرگیران مختلف را در حوزه های تخصصی فراهم می آورد. لذا توجه بیش از پیش به تدوین دوره های تحصیلی مهارت محور و گسترش فعالیت در حوزه آموزش های تكمیلی بین سطوح تحصیلی با نگاه به مزیت های بومی هر منطقه از برنامه های مهم دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد.


نظر شما :