بازدید سرپرست واحد استانی از مرکز آموزش فرهنگ و هنر

۲۳ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۶۱۲ اسلایدر اخبار
بازدید سرپرست واحد استانی از مرکز آموزش فرهنگ و هنر
بازدید سرپرست واحد استانی از مرکز آموزش فرهنگ و هنر
دکتر محمد صالح احمدی به همراه کارشناسان واحد استانی از مرکز اموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر بازدید کرد

نظر شما :