برگزاری اولین کارگاه مهارت های عمومی تدریس

۱۱ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۵۷۱ اسلایدر اخبار
برگزاری اولین کارگاه مهارت های عمومی تدریس
برگزاری اولین کارگاه مهارت های عمومی تدریس

به گزارش روابط عمومی: کارگاه مهارت های عمومی تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهرستان های میبد و یزد ، برگزار شد.

این کارگاه یک روزه با حضور 100 نفر از مدرسان مراکز علمی کاربردی طی دو نوبت صبح وعصر در شهرستان های میبد و یزد برگزار شد.

دکتر علوی، دکتر زندوانیان، دکتر محمدی و دکتر اخوت از اعضای هیئت علمی دانشگاه های یزد، مدرسین این دوره بودند که به ارائه موضوعات روش تدریس و سنجش و ارزیابی پرداختند.


نظر شما :