تاکید دکتر صدرا ابرقویی بر برگزاری منظم امتحانات پایان ترم

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۴۷۲ اخبار شیرپوینت
.
تاکید دکتر صدرا ابرقویی بر برگزاری منظم امتحانات پایان ترم

دکتر صدرا ابرقویی در جلسه داخلی که با حضور کارشناسان واحد استانی برگزار شد بر ضرورت برگزاری منظم امتحانات پایان ترم در مراکز علمی کاربردی تاکید کرد

وی اظهار داشت : با توجه به شروع امتحانات پایان ترم تیم های نظارتی واحد استان در ادامه روند بازدیدهای نظارتی خود باید بگونه ای برنامه ریزی کنند تا از تمام مراکز علمی کاربردی در زمان برگزاری امتحانات بازدید داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: بخش زیادی از کیفیت آموزش مراکز علمی کاربردی در منظم برگزار شدن امتحانات پایان ترم ارزیابی میشود که مراکز نیز باید به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشند.


نظر شما :