دکتر اخباری: عدم افزایش شهریه دانشگاه علمی کاربردی در سال 94

۲۰ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۴۴۲ اخبار شیرپوینت
سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد که دانشگاه علمی کاربردی در سال آینده افزایش شهریه نخواهد داشت
دکتر اخباری: عدم افزایش شهریه دانشگاه علمی کاربردی در سال 94

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد اخباری با اعلام اینخبر و با تاکید بر لزوم حذف دوره‌ها و سرفصل هایی که نیاز بازار کار نیست، اعلامکرد: 10درصد رشته های علمی کاربردی بعد از بازنگری حذف خواهد شد.

دکتر اخباری گفت: دانشگاه علمی کاربردی بر مبنای نیاز روز بازار کار رشته ها را تعریفکرده است. مثلا پرورش میگو آموزش داده می شود تا فرد کارآفرین باشد و بتواند وقتیفارغ التحصیل شد خودش کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: یعنی 60درصد تدریس استاد باید مهارتی و 40 درصد آن نظری باشد؛ امادر در حال حاضر تقریبا 50درصد مهارتی و 50درصد نظری است.
وی هم چنین بیشترین رشته های درحال تحصیل را در حوزه فرهنگ و هنر، صنعت، خدمات وکشاورزی دانست.
دکتر اخباری با اشاره به فلسفه اولیه تشکیل دانشگاه علمی کاربردی که تربیت تکنسینبوده است، اظهار کرد: اساس کار ما این است که کمیت را کاهش داده و به کیفیتبپردازیم. ارتقای کیفیت، بازنگری در سرفصل دروس و رشته ها و هم چنین بحث نظارت درجهت کاهش کمیت است. بنابراین وقتی مراکز رتبه بندی می شوند، مرکزی که استانداردلازم را نداشته باشد خود به خود حذف خواهد شد.
موافق ادغام دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه ای نیستم
وی همچنین درباره بحث ادغام دانشگاه علمی کاربردی و فنی حرفه ای بیان کرد: نظروزیر علوم این است که چنین ادغامی صورت نگیرد چون هر کدام از این دانشگاه هاماموریت خاص خودشان را دارند، هرچند آنها در راستای هم قرار می گیرند اما نیازی بهادغامشان نیست. من نیز مخالف ادغام دانشگاه ها هستم و روش مناسبی نبود.
سرپرست دانشگاه علمی کاربردی با بیان اینکه تفکیک جنسیتی در رشته ها انجام نمیشود، افزود: چه در صنعت و چه در خدمات تفکیک جنسیتی انجام نمی گیرد. برخی کارها سختهستند و طبیعتا خانمها خودشان داوطلب نیستند مثلا تربیت میگو ممکن است جذابه زیادیبرای خانمها نداشته باشد ولی این نیست که ما تفکیک جنسیتی انجام داده باشیم.
دکتر اخباری سپس با تاکید بر اهمیت خروجی و فارغ التحصیلان دانشگاه اظهار کرد: کارسازو مهارت آفرین بودن دروس را از طریق فارغ التحصیلان می توان ارزیابی کرد. بنابراینکانون دانش آموختگان را ایجاد و مدیریت را احیا کردیم تا تعداد ورود به بازار کارفارغ التحصیلان را رصد کنیم. اما در حال حاضر آمار دقیقی از ورود دانشجویان بهبازار کار در دست نیست.
وی درباره حذف یا تغییر رشته های این دانشگاه بیان کرد: مجوز دوره ها برای یکبار اجرا داده می شود و اگر مجدد در بازار کار نیاز شد آن دوره اعلام تمدیدی میکند. بنابراین 10درصد رشته ها حذف خواهد شد؛ چرا که نیاز بازار کار نیست. هم چنین 60 درصد دوره ها اصلاح می شوند.
وی هم چنین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ دانشجوی غیر ایرانی در این دانشگاهحضور ندارد، افزود: همکاری بین المللی با اولویت منطقه و همسایه های شرقی و غربی وسپس جهان اسلام در برنامه وجود دارد. در گردهمایی وزرای آموزش عالی و فناوریکشورهای غیرمتعهد و در دیدار با وزرای کشورهای منطقه، آنها علاقه مندی خود به ایجادمراکز علمی کاربردی در کشورهایشان را اعلام کردند

نظر شما :