نتایج کامل مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه مبارک فجر دانشگاه جامع علمی کاربردی

۱۹ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۴۴۰ اخبار شیرپوینت
.
نتایج کامل مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه مبارک فجر  دانشگاه جامع علمی کاربردی

مسابقات دوومیدانی دانشجویان دختر باشرکت27 شرکت کننده ازمراکز ورزش وجوانان ، ملاصدرا ، فرهنگ وهنر، میبد،جوادالائمه ، هلال احمر و بهزیستی تفت درسه ماده 100مترو400متر وبا حضور 5داور ازهیات دوومیدانی استان درمحل پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی شهیدنصیری برگزار گردید که درمجموع تیمی ،مرکز ورزش وجوانان مقام اول،هلال احمر مقام دوم و میبدمقام سوم را کسب نمودند.

مسابقات کاراته دانشجویان پسربا شرکت 28نفرازمراکز ورزش وجوانان ، میبد ، اردکان،فرهنگ وهنر، مسکن وشهرسازی وشهرداری درسه وزن 65-کیلوگرم،75-کیلوگرم و75+کیلوگرم وباحضور6داور ازهیات کاراته استان درمحل سالن اختصاصی کاراته مرکز ورزش وجوانان برگزار شدکه درمجموع تیمی مرکز ورزش وجوانان مقام اول ،شهرداری مقام دوم وفرهنگ وهنر وساختمان وشهرسازی مشترکا سوم شدند.

همچنین در مسابقات تنیس روی میز دانشجویان پسر مراکز با حضور تیمهای ورزش وجوانان ،میبد ،شهرداری،خانه كارگر،بهزیستی تفت و بامجموع38نفر و با6داورازهییت تنیس روی میزاستان در محل سالن شهید مدیری مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار گردید که در پایان تیمهای میبد،خانه كارگروورزش وجوانان به ترتیب مقامهای اول تاسوم راكسب نمودند.

در مسابقات والیبال دانشجویان پسر با شرکت تیمهای ورزش و جوانان ،شهرداری ، میبد وحج وزیارت و با حضور 4 داور از هیئت والیبال استان در محل سالن ورزشی شهید صدوقی یزد برگزار گردید که در پایان تیمهای ورزش و جوانان ومیبدبه دیدارنهایی راه یافتند و تیم شهرداری عنوان سوم را کسب نمود

درمسابقات والیبال دانشجویان دختر با شرکت تیمهای ورزش و جوانان ،بافق و میبد وباحضور5داورازهییت والیبال استان در محل سالن ورزشی شهید صدوقی یزد برگزار گردید که در پایان تیم ورزش و جوانان مقام اول و تیم بافق مقام دوم را کسب نمودند

در مسابقات فوتسال بین مراكز با شركت13تیم به صورت گروهی  وباحضور10 داورممتازازهیات فوتبال استان درسالنهای مخابرات وملاصدرا برگزارگردیدكه پس از انجام 21مسابقه تیمهای ورزش وجوانان وجواد الائمه به دیدار نهایی وتیمهای بافق وملاصدرابه دیداررده بندی راه یافتند.                                                                      

 درتاریخ مسابقات دو ومیدانی دانشجویان مرد با شرکت تیمهای ورزش و جوانان  ،میبد،اردکان ،مسکن و شهرسازی ،فرهنگ و هنر ،ملاصدرا ،شهرداری وخانه كارگر در سه ماده 100متر و 800متروپرش طول و با حضور 5داور از هیئت دو ومیدانی استان در محل پیست دو ومیدانی مجموعه ورزشی شهید نصیری برگزار شد که در مجموع تیم ورزش وجوانان مقام اول ،فرهنگ وهنر مقام دوم و میبد مقام سوم را کسب نمودند.

در مسابقات بدمینتون دانشجویان زن با حضور 19نفر از مراکز ورزش و جوانان ،بافق،میبد و ساختمان وشهرسازی و با حضور 6داور از هیئت بدمینتون استان در محل سالن مسعودی یزد برگزار گردید که در مجموع تیم ورزش و جوانان مقام اول ،بافق مقام دوم و ساختمان وشهرسازی مقام سوم را به دست آوردند.

در مسابقات آمادگی جسمانی دانشجویان دختر باشرکت27 نفر از مراکز ورزش وجوانان ، ملاصدرا ،فرهنگ وهنر،ساختمان وشهرسازی ،جوادالائمه،هلال احمر و بهزیستی تفت درسه رده سنی زیر25سال،25 تا30سال وبالای 30سال و با حضور 6 داور ازهیات ورزشهای همگانی  استان درمحل پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی شهیدنصیری برگزار گردید که درمجموع تیمی ، مرکز ورزش وجوانان مقام اول،هلال احمر مقام دوم و فرهنگ وهنرمقام سوم را کسب نمودند.


نظر شما :