دکتر اخباری: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به قطب علمی مهارت آموزی و کار آفرینی تبدیل شود

۱۶ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۳۹۳ اخبار شیرپوینت
.
دکتر اخباری: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به قطب علمی مهارت آموزی و کار آفرینی تبدیل شود

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پنجمین جلسه "شورای تدوین سند راهبردی نظام آموزش علمی ـ کاربردی" ضمن تشکر و قدردانی از تمامی کارکنان دلسوز و پر تلاش دانشگاه بر 12 اصل کلیدی برای ادامه فعالیت‌های دانشگاه تاکید کرد.

1)مأموریت اصلی نظام علمی ـ كاربردی تبدیل شدن دانشگاه جامع به "قطب علمی مهارت‌آفرینی و كارآفرینی" مبتنی برثروت‌آفرینی می‌باشد.
2)رویکرد "راهبردها" و اقدامات ضرورتاً باید از جنس "توسعه متوازن" و با توجه به اسناد بالادستی تنظیم گردد و به هیچ عنواننباید استراتژی ها از جنس ماهیت ادغام پیش بینی شود.
3)منطبق بودن اهداف با "واقعیات جامعه و به ویژه بازارکار" باید به عنوان یک اصل مدنظر باشد. در بحث برنامه‌ریزی استراتژیک لازم است آرمان گرایی از جنس "قابل دسترس" تعیین گردد.
4)در راهبردهای كلیدی لازم است "سیاست‌های اصل 44" مورد توجه خاص قرار گیرد و مأموریت‌های بخش خصوصی تقویت شود.
5) تمامی استراتژیهای توسعه‌ای لازم است قابلیت انطباق با "طرح آمایش سرزمین و مطالعات ژئو" را داشته و این طرح هابا دقتبررسی، مطالعه و مورد بهره برداری قرار گیرد.
6)ارتباطات بین‌الملل و استفاده از تجربیات جهانی و خارج شدن از جزیره‌ای عمل کردن با اولویت منطقه و جهان اسلام یک اصل در نظر گرفته شود.
7)چابک‌سازی سیستم از نظر اداری و نیروی انسانی و عدم تصدی‌گری دولت بسیار جدی است. چراکه سنگینی بدنه دولت و مصرف‌گرایی ما را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد.
8)برنامه های پیشنهادی لازم است بلند مدت و از طریق متدولوژی علمی و متناسب با برنامه های 5 ساله تنظیم گردد.
9)با توجه به اهمیت بحث پژوهش در مباحث مدیریتی و توسعه، لازم است "پژوهش موتور متحرک" سایر فعالیت‌های دانشگاه تلقی شود.
10)بحث بازبینی و "سازماندهی و ساماندهی مجدد نظام آموزشی" منطبق با "مباحث علمی روز دنیا" در راس اقدامات بعدی قرار گیرد.
11) شعار کلیدی اقدامات ما "حداقل زمان"، "حداقل هزینه"و "حداکثر بهره‌وری" می باشد.
12)"توسعه رشته‌ها" لازم است با لحاظ ویژگی‌ها و مأموریت‌های نظام علمی ـ كاربردی و "مبتنی بر بازاركار"

نظر شما :