دکتر صدرا ابرقویی:بر ضرورت ایجاد مراکز رشد خوشه های فناوری تاکید کرد

۰۸ مهر ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۳۴۷ اخبار شیرپوینت
.
دکتر صدرا ابرقویی:بر ضرورت ایجاد مراکز رشد خوشه های فناوری تاکید کرد

دکتر صدرا ابرقویی در جلسه داخلی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: مراکز آموزش علمی کاربردی استان تعداد 245 کد رشته محل مختلف برای پذیرش دوره بهمن ماه در مقطع کاردانی و کارشناسی درخواست داده اند که این درخواست ها در حال بررسی است.

وی همچنین افزود درحدود چهار هزار دانشجو در دوره های کاردانی وکارشناسی  در مراکز علمی کاربردی پذیرش شده اند که حدود هزار نفر در دوره کاردانی و مابقی در دوره کارشناسی بوده اند

وی در خصوص درخواست رشته از طرف مراکز گفت: باید با بررسی و کار پژوهشی و همچنین نیاز سنجی  در قالب یک کمیته علمی این کار پیگیری شود

دکتر ناصر صرا ابرقویی با اشاره به حرکت رو به رشد اشاعه آموزش های مهارتی گفت دانشگاها و مراکز آموزش استان  باید تمهیداتی ویژه ای برای ترویج آموزش های مهارتی داشته باشند

وی بر ضرورت ایجاد مراکز رشد خوشه های فناوری در مراکز علمی کاربردی و در جوار صنعت تاکید کرد وگفت:ایجاد مراکز رشد خوشه‌های فناوری علاوه بر کمک به پیشرفت مراکز آموزش علمی کاربردی استان می‌تواند در پیشرفت و ایجاد اشتغال وثروت در استان سهم بسزایی داشته باشد.


نظر شما :