دکتر صدرا ابرقویی تاکید کرد: آسیب شناسی جدی و برنامه ریزی مجدد در بخش آموزشی – تحقیقاتی کشور

۱۷ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۳۳۷ اخبار شیرپوینت
در بخش آموزشی – تحقیقاتی کشور باید یک آسیب شناسی جدی و برنامه ریزی مجدد با نگرش آموزش های مهارتی  صورت گیرد
دکتر صدرا ابرقویی تاکید کرد: آسیب شناسی جدی و برنامه ریزی مجدد در بخش آموزشی – تحقیقاتی کشور

دکتر صدرا ابرقویی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد گفت: در بخش آموزشی – تحقیقاتی کشور باید یک آسیب شناسی جدی و برنامه ریزی مجدد با نگرش آموزش های مهارتی  صورت گیرد زیرا در حال حاضر برنامه ریزی و اجرای آموزش ها بر اساس نیاز نهاد های اجتماعی-اقتصادی جامعه برنامه ریزی و اجرا نمیشود

وی افزود:اختلاف فاحش بین دانسته ها و کار بسته ها ی تحصیل کردگان کشور وجود دارد  آموزشی مورد تاکید پیشوایان دینی ما می باشد که در آموزش گیرنده تغییر رفتار مثبت ایجاد کند

وی در ادامه با اشاره به آموزش های دارالفنونی و حوزوی گفت: آموزش ها باید آموزش های به سبک دارالفنونی و یا سبک حوزوی باشد تا بتواند موثر واقع شود متاسفانه امیر کبیر بنیانگذار دارالفنون یک ماه قبل از افتتاح مدرسه معزول شد و فرصت نیافت برنامه وسیع خودرا شخصآ دنبال کند  نظر امیر کبیر آن بود که معلمان خارجی باید از مداخله در امور سیاسی مملکت خودداری نمایند و تنها به کار تدریس بپردازند به همین دلیل با استخدام معلمین روسی و انگلیسی و فرانسوی مخالف بود

دکتر صدرا ابرقویی در ادامه با برشمردن امتیاز های دوره های علمی کاربردی گفت:مهمترین امتیاز دوره های آموزشی علمی – کاربردی در مقاطع مختلف (حرفه ای و فناوری)باید کیفیت و بیان موضوعات کاربردی به منظور ایجاد حس پویایی واشتیاق بیشتر در یاد گیری دانشجو است . ایجاد کارگاه های عملی و بیان تجربیات علمی- عملی اساتید در این دوره ها میتواند به یادگیری مطلب کمک شایانی بکند.

همچنین تحلیل های قوی ، استفاده از کارگروهی و ایجاد فضای دلنشین و تسلط بر مطالب از دیگر ویژگی های شاخص آموزش های علمی کاربردی است 


نظر شما :