صدور کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های حین کار نیمه حضوری

۲۳ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۳۲۵ اخبار شیرپوینت
.
صدور کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های حین کار  نیمه حضوری

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دوره های ﻋﻠﻤـی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﭘﻮدﻣـﺎﻧﯽ حین کار نیمه ﺣﻀـﻮری در رشته ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، برای اولین بار در طول اجرای دوره های مذکور دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان در آموزش های خاص امکان پذیر گردیده است. لازم به ذکر است تمام دانشجویانی که در نوبت تابستانی 1393 نسبت به انتخاب پودمان آموزشی اقدام نموده اند و تاییدیه تحصیلی پایان دوره قبلی ایشان توسط مجری دوره در سامانه ساتب درج گردیده است،
می توانند از طریق پروفایل دانشجویی و با مراجعه به ﺑﺨﺶ "دریافت کارت دانشجویی" کارت خود را دریافت نمایند. ضمنا مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت مذکور بر عهده صاحب آن می­باشد.


نظر شما :