بازدید های نظارتی از امتحانات پایان ترم مراکز

۱۶ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۳۲۴ اخبار شیرپوینت
.
بازدید های نظارتی از امتحانات پایان ترم مراکز

با توجه به تاکید رئیس واحد استانی در خصوص جدیت نظارت و ارزیابی امتحانات پایان ترم مراکز آموزش علمی کاربردی، کارشناسان واحد استانی در کارگروهای نظارتی ،42 مورد بازدید از نحوه برگزاری امتحانات مراکز انجام دادند

در این بازدیدها نکات مثبت و منفی مراکز در برگزاری امکانات ارزیابی و بر اساس فرم های مخصوص رتبه بندی مراکز انجام شد

شایان ذکر است در جلسه ای که به همین منظور با حضور مدیران آموزش مراکز برگزار شد نقاط قوت و ضعف مراکز در این خصوص بررسی شد.


نظر شما :