پذیرش مقاله مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی بافق در همایش ملی انرژی های نو و پاک

۲۹ آبان ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۲۳۰ اخبار شیرپوینت
مقاله مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی بافق در دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک پذیرفته شد.
پذیرش مقاله مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی بافق در همایش ملی انرژی های نو و پاک

این مقاله با عنوان حل عددی تاثیر تغییر زاویه قطعه جامد رسانا در انتقال حرارت جابجایی آزاد از محفظه مربعی توسط امیر حسین شکوهی بافقی کارشناس ارشد مکانیک نوشته شده و در دانشکده فنی و مهندسی شهید مفتح همدان ارائه خواهد شد

شکوهی در این مقاله جریان جابجایی آزاد در یک محفظه دو بعدی با وجود یک قطعه جامد رسانای مربع شکل و اثر پارامترهای مختلف بر روی میدان جریان و دما و میزان انتقال حرارت را مورد بررسی قرار داده است

از نتایج بدست آمده از این مقاله می توان در انبار و ذخیره سازی زباله های هسته ای کلکتورهای خورشیدی و طراحی کوره ها استفاده کرد


نظر شما :