برگزاری اولین جلسه کمیته بررسی وتعیین صلاحیت روسای مراکز آموزش علمی کاربردی یزد

۲۸ مهر ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۳۲۱۲ اخبار شیرپوینت
اولین جلسه کمیته بررسی وتعیین صلاحیت روسای مراکز علمی کاربردی استان یزد درمحل واحد استانی برگزار شد
برگزاری اولین جلسه کمیته بررسی وتعیین صلاحیت روسای مراکز آموزش علمی کاربردی یزد

این کمیته با ترکیب رئیس واحد استانی،معاون آموزش وپژوهش، مسئول نظارت، مسئول حراست دانشگاه جامع علمی کاربردی  ،یک نفر ازاعضاء هیت علمی دانشگاه های مادر و دو نفر از مدیران دستگاهای اجرایی استان به منظوربررسی و تعیین صلاحیت روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان یزد، معرفی شده از دستگاهای متقاضی تشکیل می شود


نظر شما :