رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با فرماندار شهرستان خاتم دیدار کرد

۳۰ تیر ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۱۹۲ اخبار شیرپوینت
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با فرماندار شهرستان خاتم دیدار کرد
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با فرماندار شهرستان خاتم دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی :دکتر ناصر صدرا ابرقویی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان ضمن شرکت در مراسم مسابقات قرآنی استانی کارکنان جهاد کشاورزی استان با فرماندار شهرستان خاتم دیدار نمود ودر خصوص امکان سنجی ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی در آن شهرستان بحث وگفتگو کردند

در ادامه از اداره کل فنی حرفه ای شهرستان خاتم وامکانات موجود در جهت ایجاد مرکز علمی کاربردی برای دوره های خاص منطقه وبه جهت جلوگیری از تردد غیر حضوری به مرکز استان بازدید نمود


( ۱ )

نظر شما :