تصویب دوره های آشنایی با نرم افزارHammer و Epanetدر قالب آموزش های عالی بین سطوح تحصیلی در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

۰۱ تیر ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۱۸۶ اخبار شیرپوینت
به گزارش روابط عمومی :دوره های آشنایی با نرم افزارHammer  و  Epanetدر قالب آموزش های عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی  در کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد به تصویب رسید
 تصویب دوره های آشنایی با نرم افزارHammer  و  Epanetدر قالب آموزش های عالی بین سطوح تحصیلی  در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد

یکی از رویکردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزش های بین سطوح تحصیلی می باشد که به صورت دوره های کوتاه مدت و بین مقاطع تحصیلی، به منظور ارتقاء بهره وری نیروی کار ،افزایش دانش ومهارت ، ارتقاء شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز  در شروع و یا حین  کار در محیط کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارائه میشود . در ادامه بررسی و تصویب اینگونه دوره های آموزشی 2 تک درس پیشنهادی موئسسه آموزش عالی مهریار با عناوین تحلیل و طراحی خطوط انتقال سیالات با نرم افزارHammer  و تحلیل و طراحی شبکه آبرسانی با نرم افزارEpanet بررسی و به تصویب رسید.

شایان ذکراست که این دوره ها پس از تصویب در کمیسیون مربوطه در سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی میتواند بصورت رسمی در مراکز آموزش عالی آزاد و تحت پوشش این دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته شود


نظر شما :