دومین کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد برگزار شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۲ | ۱۴:۳۰ کد : ۲۳۱۸۰ اخبار شیرپوینت
به گزارش روابط عمومی  در این جلسه هفت عنوان تک درس و تک پومان، که به پیشنهاد مراکز آموزشی علمی کاربردی خبر  میبد و شهرداری یزد تدوین گردیده بود،  مورد برسی قرار گرفت
دومین کمیسیون برنامه ریزی درسی  دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی  در این جلسه هفت عنوان تک درس و تک پومان، که به پیشنهاد مراکز آموزشی علمی کاربردی خبر  میبد و شهرداری یزد تدوین گردیده بود،  مورد برسی قرار گرفت.

شایان ذکر است  ، تک پومان مجموعه ای از آموزش های مهارتی است که در قالب چند درس ، توانمندیهای یک یا چند نقش شغلی را پوشش میدهد.


نظر شما :